Termeni și condiții

DATE DE CONTACT

decoDoma, s.r.o.
Bohdalecká 1490/25
101 00 Praga 10
(sediul social al societății)

C.U.I. 242 65 403
C.I.F. CZ242 65 403
Cod IBAN: RO91 BACX 0000 0015 1445 9000
Banca: Unicredit Bank SA, Romania

(acest cont nu este destinat achitării comenzilor dvs. În caz de probleme cu achitarea contactați departamentul servicii clienți)

Tribunalul orașului Praga, dosar C 198898

Persoană responsabilă:
Lenka Cvejnová, MBA

 

DISPOZIȚII GENERALE

1. DISPOZIȚII PRELIMINARE

1.1. Aceste condiții comerciale (în continuare „condiții comerciale”) ale societății decoDoma, s.r.o. cu sediul în Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praga 10 Michle, cod unic de identificare: 242 65 403, înscrisă în Registrul comerțului de pe lângă Tribunalul orașului Praga, secția C, dosar 198898 (în continuare „vânzător”) reglementează drepturile și îndatoririle reciproce ale părților contractante izvorâte din sau în legătură cu contractul de cumpărare (în continuare „contract de cumpărare”) încheiată între vânzător și o altă persoană fizică (în continuare „cumpărător”) prin intermediul comerțului electronic al vânzătorului. Comerțul electronic este realizat de către vânzător prin intermediul paginii de internet amplasată pe adresa de internet www.dedoma.ro (în continuare „pagina de internet”), aceasta cu ajutorul interfeței paginii web (în continuare „interfața web a comerțului”), în conformitate cu legislația din România privind protecția consumatorului (Legea nr. 363/2007), Codul consumatorului (Legea nr. 296/2004), Legea privind comerțul electronic (365/2002), Legea privind vânzarea produselor și garanțiile asociate (449/2003) precum și directivele privind comerțul prin electronic (directiva O.U.G nr. 34/2014).

1.2. Condițiile comerciale nu se aplică în cazurile în care, persoana care are intenția de a cumpăra marfă de la vânzător este persoană juridică sau persoană care acționează în procesul de comandă a mărfurilor în cadrul activității sale de comerciant sau în cadrul exercitării propriei activități profesionale.

1.3. Prevederi diferite de condițiile comerciale pot fi stabilite în cadrul contractului de cumpărare. Prevederile diferite din cadrul contractului de cumpărare au prioritate în fața condițiilor comerciale.

1.4. Prevederile condițiilor comerciale sunt parte integrantă a contractului de cumpărare. Contractul de cumpărare și condițiile comerciale sunt elaborate în limba română. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba română.

1.5. Conținutul condițiilor comerciale poate fi modificat sau completat de către vânzător. Prin această prevedere nu sunt afectate drepturile și îndatoririle existente pe durata de valabilitate a enunțului anterior al condițiilor comerciale.

 

2. CONTUL DE UTILIZATOR

2.1. În baza înregistrării cumpărătorului în cadrul paginii web, acesta are dreptul de a accesa interfața sa de utilizator. Prin intermediul acestei interfețe, cumpărătorul poate comanda mărfuri (în continuare „cont de utilizator”). În cazul în care este permis de interfața web, cumpărătorul poate comanda mărfuri chiar fără înregistrarea acestuia, direct prin intermediul interfeței web a comerțului.

2.2. În cadrul înregistrării pe pagina web și al comenzii de mărfuri, cumpărătorul are îndatorirea de a furniza în mod corect și sincer toate informațiile. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele în cazul oricărei modificări a acestora. Informațiile furnizate de către cumpărător în cadrul contului de utilizator și în procesul de comandă a mărfurilor sunt considerate de către vânzător ca fiind corecte.

2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat prin numele de utilizator și parolă. Cumpărătorul are îndatorirea de a păstra confidențialitatea informațiilor necesare accesului în contul său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite folosirea contului de utilizator terţelor persoane.

2.5. Vânzătorul are dreptul de a anula contul de utilizator, în special în cazul în care cumpărătorul nu folosește contul său de utilizator mai mult de 2 ani sau în cazul în care cumpărătorul încalcă îndatoririle sale din contractul de cumpărare (inclusiv condițiile comerciale).

2.6. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, contul său de utilizator nu trebuie să fie accesibil în permanență, în special din cauza întreținerii necesare a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului, eventual din cauza întreținerii necesare a echipamentelor hardware și software ale unor persoane terțe.

 

 

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE

3.1. Interfața web a comerțului conține informații privind marfa, inclusiv prezentarea prețurilor mărfurilor și serviciilor individuale. Prețurile mărfurilor și ale serviciilor sunt prezentate inclusiv cu taxa pe valoare adăugată și cu toate taxele aferente.

3.2 Prețurile mărfurilor rămân valabile pe durata în care sunt afișate în cadrul interfeței web a comerțului. Prin această prevedere nu este limitat dreptul vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții stabilite în mod individual.

3.3. Interfața web a comerțului conține de asemenea informații privind costurile legate de ambalarea și livrarea mărfurilor. Informațiile privind costurile legate de ambalarea și livrarea mărfurilor în cadrul interfeței web a comerțului sunt valabile doar în cazurile în care marfa este furnizată pe teritoriul României.

3.4. În scopul de a comanda mărfurile, cumpărătorul va completa formularul de comandă din cadrul interfeței web a comerțului. Formularul de comandă conține în special informații despre:

  • marfa comandată (marfa comandată va fi „introdusă” de către cumpărător în coșul de cumpărături electronic din cadrul interfeței web a comerțului),
  • modul de achitare a prețului de cumpărare a mărfurilor, datele privind modul de livrare a mărfii comandate și
  • informațiile privind costurile legate de livrarea mărfurilor (în continuare împreună „comandă”)

3.5. Înainte de trimiterea comenzii vânzătorului, cumpărătorul are posibilitatea de a verifica și modifica informațiile introduse în cadrul comenzii de către acesta, aceasta și cu privire la posibilitatea cumpărătorului de a identifica și corecta unele greșeli apărute în procesul de introducere a datelor în comandă. Cumpărătorul va trimite comanda către vânzător prin acționarea tastei „Trimite comanda” („Odeslat objednávku ”). Datele introduse în comandă sunt considerate de către vânzător ca fiind corecte. Vânzătorul va confirma cumpărătorului obținerea comenzii prin intermediul poștei electronice, la adresa poștei electronice a acestuia furnizată în interfața de utilizator sau în comandă (în continuare „adresa electronică a cumpărătorului”).

3.6. Vânzătorul este îndreptățit întotdeauna, în funcție de caracterul comenzii (cantitate de marfă, valoare a prețului de cumpărare, costurile presupuse ale transportului) să solicite cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu în scris sau telefonic).

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător ia naștere prin comunicarea obținerii comenzii (acceptării), care este trimisă de către vânzător cumpărătorului prin intermediul poștei electronice, aceasta la adresa poștei electronice a cumpărătorului.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu folosirea mijloacelor de comunicare la distanță în cadrul încheierii contractului de cumpărare. Costurile generate cumpărătorului izvorâte din folosirea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile cu conectarea la internet, cotruile cu convorbirile telefonice) sunt suportate de către cumpărător, cu precizarea faptului că aceste costuri nu sunt diferite de tariful de bază.

3.9. Cumpărătorul a luat la cunoștință faptul că vânzătorul nu este obligat la încheierea contractului de vânzare în special cu persoane care în trecut au încălcat în mod grav obligaţiile lor față de vânzător.

3.10. Cumpărătorul are dreptul de a anula comanda încă înainte de procesarea acesteia. În scopul anulării acesteia, cumpărătorul va contact centrul de servicii client al vânzătorului și va comunica cererea de anulare a comenzii. Angajatul centrului servicii client al vânzătorului va confirma întotdeauna anularea comenzii cumpărătorului, aceasta de obicei în forma în care a fost realizată cererea de anulare.

 

4. PREȚUL MĂRFURILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1. Prețul mărfurilor și eventualele costuri legate de livrarea mărfurilor conform contractului de cumpărare pot fi achitate de cumpărător prin plata ramburs în locul menţionat de acesta în cadrul comenzii.

4.2. Împreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este obligat să achite vânzătorului și costurile aferente ambalării şi livrării mărfurilor la valoarea stabilită. În cazul în care nu este prevăzut altfel, prin preț de cumpărare se va înțelege și costul leagt de livrarea mărfurilor.

4.3. Vânzătorul nu va solicita din partea cumpărătorului avans sau orice altă plată similară.

4.4. În cazul plății ramburs, prețul de cumpărare este scadent la preluarea mărfurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de cumpărare este scadent în momentul încheierii contractului de cumpărare.

4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să achite prețul de cumpărare a mărfurilor împreună cu indicarea simbolului variabil al plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a achita prețul de cumpărare este îndeplinită în momentul intrării sumei corespunzătoare în contul vânzătorului.

4.6. Eventualele reduceri din prețul mărfurilor acordate de către vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate reciproc.

4.7. În cazul în care este uzual în cadrul contactelor comerciale sau dacă este stabilit astfel în prevederile legale general valabile sau dacă aceasta este solicitat în mod expres de către cumpărător, vânzătorul va elibera un bon fiscal cu privire la plățile realizate în baza contractului de cumpărare – factura. Vânzătorul este plătitor de TVA. Bonul fiscal – factura va fi eliberat de către vânzător cumpărătorului după achitarea prețului de cumpărare a mărfurilor și va fi expediat în format electronic la adresa electronică a cumpărătorului.

 

5. DENUNȚAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI DE VÂNZARE

5.1. Cumpărătorul ia la cunoștință că nu poate denunța contractul de vânzare privind livrarea de mărfuri care au fost modificate în funcție de cerințele cumpărătorului sau pentru acesta, un contract de vânzare privind livrarea de bunuri perisabile, precum și produse care au fost amestecate în mod ireversibil cu alte produse după livrare, un contract de cumpărare privind livrarea de mărfuri în ambalaj închis care au fost extrase de consumator din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă și un contract de vânzare privind livrarea de înregistrări audio sau video sau de programe de calculator, în cazul în care a deteriorat ambalajul original.

5.2. În cazul în care nu este vorba despre o situație prevăzută în art. 5.1 sau o altă situație ce exclude denunțarea unilaterală a contractului de vânzare, cumpărătorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de cumpărare, în termen de treizeci (30) de zile de la preluarea mărfii, cu precizarea că în cazul în care obiectul contractului de vânzare este format din mai multe tipuri de produse sau din livrare multiplă, acest termen curge din momentul ultimei livrări de marfă. Denunțarea unilaterală a contractului de vânzare trebuie comunicată vânzătorului în termenul stabilit în fraza anterioară. În scopul denunțării unilaterale a contractului de cumpărare, cumpărătorul poate utiliza formularul tip pus la dispoziție de vânzător, care reprezintă anexa condițiilor comerciale. Cumpărătorul poate comunica denunțarea unilaterală a contractului de vânzare printre altele la adresa sediului vânzătorului sau la adresa poștei elctronice a vânzătorului info@dedoma.ro.

5.3. În cazul denunțării a contractului de cumpărare confrom art. 5.2 al condițiilor comerciale contractul se consideră încetat de la data încheierii lui. Marfa trebuie returnată vânzătorului în termen de treizeci (30) zile de la data denunţării contractului. În cazul în care cumpărătorul denunţă contractul, cumpărătorul va suporta cheltuielile legate de returnarea mărfii către vânzător, chiar şi în cazul în care marfa u poate fi returnată prin intermediul poştei, datorită naturii sale. Marfa trebuie returnată vânzătorului nedeteriorată şi neuzată, dacă este posibil în ambalajul iniţial.

5.4. În cazul denunţării contractului de cumpărare confrom art. 5.2 al condițiilor comerciale, vânzătorul va returna cumpărătorului mijloacele financiare primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la denunțarea unilaterală a contractului de vânzare de către cumpărător, în contul bancar indicat de către acesta. În cazul denunțării unilaterale a contractului de vânzare din partea cumpărătorului, vânzătorul nu este obligat să returneze mijloacele financiare înainte de returnarea mărfii de către cumpărător sau de furnizarea dovezii că acesta a trimis marfa către vânzător.

5.5. Dreptul la despăgubire din cauza unor prejudicii aduse mărfii poate fi compensat unilateral de către vânzător împotriva dreptului cumpărătorului la returnarea prețului de cumpărare.

5.6. Până în momentul preluării mărfii de către cumpărător, vânzătorul  are dreptul oricând să denunțe unilateral contractul de vânzare. În acest caz, vânzătorul va returna cumpărătorului prețul de cumpărare fără întârzieri nejustificate, prin plată fără numerar în contul bancar indicat de către cumpărător.

5.7. Consumatorul a luat la cunoștință faptul că dacă împreună cu marfa se acordă produse cadou, contractul de donaţie dintre vânzător și cumpărător este încheiat cu condiția că în cazul în care va avea loc denunțarea contractului de vânzare în termen de 30 de zile, contractul de donaţie îşi pierde valabilitatea iar consumatorul va fi obligat, odată cu returnarea mărfii, la returnarea cadourilor aferente acordate, împreună cu tot cu ce s-a îmbogățit. În cazul în care aceste bunuri nu vor fi returnate, acestea vor fi considerate ca îmbogățire fără justă cauză a consumatorului. În cazul în care bunurile ce reprezintă îmbogățirea fără justă cauză nu vor putea fi returnate în condiții normale, vânzătorul are dreptul la despăgubire financiară în valoarea unei sume uzuale. În cazul denunțării contractului de donaţie, aceasta nu provoacă încetarea contractului de cumpărare, contractele vor fi considerate ca unități individuale.

 

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA MĂRFII

6.1. În cazul în care modul de transport este negociat în baza unor cerințe speciale ale cumpărătorului, acesta poartă riscul și eventualele costuri suplimentare legate de acest aspect.

6.2. În cazul în care vânzătorul are, conform contractului de cumpărare, obligația de a livra marfa la locul indicat de către cumpărător în cadrul comenzii, acesta din urmă are îndatorirea de a prelua marfa la livrare.

6.3. În cazul în care, din vina cumpărătorului, este necesară o livrare repetată sau în alt mod decât cel stabilit în comandă, cumpărătorul este obligat să suporte costurile legate de livrarea repetată a mărfii, resp. costurile legate de livrarea în alt mod.

6.4. În cadrul preluării mărfii de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor iar în cazul oricăror deficiențe să informeze imediat transportatorul. În cazul identificării unei deteriorări a ambalajului în urma unei intruziuni neautorizate asupra pachetului, cumpărătorul nu este obligat să preia marfa de la transportator.

6.5. Celelalte drepturi și îndatoriri ale părților în cadrul transportului mărfii pot fi reglementate de condiții speciale de livrare ale vânzătorului, în cazul în care au fost elaborate de către acesta.

 

7. RĂSPUNDEREA PENTRU DEFECTELE PRODUSULUI, GARANȚIA

7.1. Vânzătorul acordă cumpărătorului o garanție privind produsele de 24 de luni, cu excepția produselor cosmetice și alimentare, caz în care termenul de valabilitate este indicat direct pe produs.

7.2. Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului legat de faptul că marfa la preluare nu prezintă defecte. În special, vânzătorul răspunde faţă de cumpărător atunci cănd în momentul în care cumpărătorul a preluat marfa:

  • marfa are proprietățile stabilite de către părți, în cazul în care nu există acorduri, marfa are asemenea proprietăți conform descrierii vânzătorului sau a producătorului sau proprietățile scontate de către cumpărător în raport cu caracterul mărfii și cu reclama realizată cu privire la aceasta,
  • marfa se pretează scopului pentru care este specificată de către vânzător sau scopului pentru care se pretează o marfă de acest tip,
  • marfa corespunde calității sau realizării modelului sau schiței negociate, în cazul în care calitatea sau modul de realizare au fost stabilite conform modelului sau schiței negociate,
  • marfa este în cantitatea, dimensiunea sau greutatea corespunzătoare,
  • marfa îndeplinește cerințele prevederilor legale.

7.3. Prevederile specificate în art. 7.2 al condițiilor comerciale nu se vor aplica în cazul mărfii vândute la preț scăzut pe motiv de defect, pentru care a fost negociat prețul redus, în cazul uzurii produsului datorită utilizării uzuale, în cazul produselor folosite pentru un defect corespunzător nivelului de folosire sau uzură, prezentate de marfă la momentul preluării din partea cumpărătorului, sau dacă acesta decurge din caracterul mărfii.

7.4. În cazul în care defectul va apare pe parcursul a șase luni de la preluare, se va considera că marfa a fost defectă de la livrare, cu excepția că se va demonstra contrariul sau dacă defectul nu este compatibil cu esența produsului.

7.6. Celelalte drepturi și îndatoriri ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi stabilite de regulamentul vânzătorului privind reclamațiile.

 

8. ALTE DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI ALE PĂRȚILOR CONTRACTUALE

8.1. Cumpărătorul obține dreptul de proprietate asupra mărfii în momentul achitării întregului preț de vânzare al produselor.

8.2. În scopul soluționării conflictelor dintre cumpărător și vânzător, izvorâte din acest contract de vânzare, în afara instanței de judecată, poate fi utilizată platforma pentru soluții on-line ce se află la adresa de internet http://ec.europa.eu/consumers/odr. La fel, cumpărătorul se poate adresa Autorității pentru protecția consumatorului (ANPC) la adresa: http://www.anpc.gov.ro/.

 

9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, care este persoană fizică, este garantată de legea nr. 677/2001, privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.

9.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea următoarelor date personale: numele și prenumele, domiciliul, codul de identificare, codul de identificare fiscală, adresa poștei electronice, numărul de telefon (în continuare totul ca întreg „date personale”).

9.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor personale de către vânzător, aceasta în scopul exercitării drepturilor și îndatoririlor de decurg din contractul de vânzare și în scopul administrării contului de utilizator. În cazul în care cumpărătorul nu alege o altă posibilitate, este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către vânzător și în scopul de furnizare de informații și notificări comerciale către cumpărător. Acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal în totalitate conform acestui articol nu este o condiție care ar putea în mod individual împiedica încheierea contractului de cumpărare.

9.4. Cumpărătorul a luat la cunoștință faptul că este obligat să furnizeze datele sale personale în mod corect și sincer (în cadrul înregistrării, al contului său de utilizator, al comenzii realizate prin intermediul interfeței web comerciale) și că are îndatorirea de a informa fără înrârzieri nejustificate vânzătorul cu privire la modificarea datelor sale personale.

9.5. Prin prelucrarea datelor cu caracter personale ale cumpărătorului, vânzătorul are dreptul de a verifica terțe persoane, ca și procesor. Vânzătorul are de asemenea dreptul de a preda datele personale (în volum privind numele, prenumele, adresa, eventual număr de telefon) altor administratori în scopul ofertării de bunuri și servicii.

9.6. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă de 10 ani. Aceste date personale vor fi prelucrate în format electronic în mod automatizat sau în format scris în mod neautomatizat.

9.7. Cumpărătorul confirmă faptul că datele personale puse la dispoziție sunt corecte și că a fost informat că este vorba despre un act benevol de furnizare a acestora. Cumpărătorul declară faptul că acordul dat vânzătorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat prin intermediul unei notificări scrise la adresa vânzătorului.

9.8. În cazul în care cumpărătorul ar avea bănuieli asupra faptului că vânzătorul sau procesorul (art. 9.5) realizează o prelucrare a datelor sale personale în contradicție cu principiul de protecție a vieții private și personale a cumpărătorului sau în contradicție cu legislația, în special în cazul în care datele persoanle nu sunt exacte cu privire la scopul prelucrării lor, acesta are dreptul:

  • de a solicita o explicație din partea vânzătorului sau a procesorului,
  • de a solicita ca vânzătorul sau procesorul să elimine această stare de fapt.

9.9. În cazul în care cumpărătorul va solicita informații cu privire la prelucrarea datelor sale personale, vânzătorul are îndatorirea de a furniza aceste informații. Cererea aferentă trebuie comunicată în scris la adresa deDoma, Strada Independentei 114, cod poştal 315500, Nădlac, judeţul Arad. Vânzătorul are dreptul de a solicita o compensație adecvată pentru acordarea de informații conform frazei anterioare care să nu depășească costurile necesare pentru asigurarea acestui act.

 

10. COMUNICAREA DE NOTIFICĂRI COMERCIALE ȘI STOCAREA COOKIES

10.1. Cumpărătorul este de acord cu furnizarea de informații legate de produsele, serviciile sau societatea vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului și este de acord în continuare cu comunicare de notificări comerciale din partea vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului.

10.2. Cumpărătorul este de acord cu așa zisa stocare cookies pe calculatorul său. În cazul în care achiziția prin intermediul paginii de web este posibilă iar îndeplinirea obligațiilor față de vânzător în baza contractului de cumpărare posibil de realizat fără necesitatea așa zisei stocări cookies pe calculatorul cumpărătorului, acesta din urmă are dreptul de a revoca la orice moment acordul dat conform frazei anterioare.

 

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. În cazul în care o prevedere din condițiile comerciale este nevalidă sau inaplicabilă, sau devine astfel, în locul prevederii nevalide se va reglementa o prevedere a cărei semnificație se va apropia cel mai mult de semnificația prevederii nevalide. nevaliditatea sau inaplicabilitatea unei prevederi nu afectează validitatea celorlalte precederi. Modificările și completările contractului de cumpărare sau ale condițiilor comerciale necesită o formă scrisă.

12.2. Contractul de cumpărare împreună cu condițiile comerciale este arhivată de către vânzător în format electronic și nu este accesibilă.

12.3. Anexa condițiilor comerciale este formularul tip privind denunțarea unilaterală a contractului de cumpărare.

12.4. Datele de contact ale vânzătorului: adresa de corespondență deDoma, Strada Independentei 114, cod poştal 315500, Nădlac, judeţul Arad; adresa poștei elctronice info@dedoma.ro; telefon 031 63 11 041.

 

La Hradec Králové, azi 1 septembrie 2017

 

Formlular privind denunțarea unilaterală a contractului în termen de 30 zile de la achiziție

 

Aveți vreo întrebare sau vreun comentariu?
Dacă doriți să puneți o întrebare sau doriți să comunicăm, ne puteți contacta la linia de relații clienți 031 63 11 041 sau ne puteți trimite o solicitare la adresa info@dedoma.ro. Vă consiliem cu plăcere!

Doriți să comandați?
Preferați să telefonați și să plasați o comandă prin telefon? Vă rugăm să ne contactați la linia noastră pentru servicii client 031 63 11 041. În continuare aveți la dispoziție și coșul de cumpărături de pe e-shopul nostru, dar și posibilitatea de a comanda prin e-mail, la adresa: comanda@dedoma.ro. Vă apreciem interesul!

Online catalogul

În noul catalog găsiți ponturi pentru sezonul de toamnă.

Idei pentru o casă mai primitoare

Autoarele noastre pregătesc pentru dumneavoastră un blog plin de articole interesante. Indiferent că sunteți în căutare de inspirație pentru desăvârșirea designului locuinței, de sfaturi practice în gospodărie, de rețete sau de instrucțiuni pentru crearea unor decorațiuni frumoase, le veți găsi aici pe toate.

Newsletter
Noutăți și promoții
în căsuța Dvs de e-mail

Aici găsiți detalii despre prelucrarea datelor personale.

Garanția cumpărăturilor sigure
Suntem un magazin certificat și respectăm regulile cumpărăturilor în siguranță.
1000 puncte
de livrare
și multe avantaje
pentru cumpărăturile Dvs