Principiile privind protecţia datelor cu caracter personal

Aceste principii privind protecția datelor cu caracter personal definesc modul în care societatea decoDoma, s.r.o., cu sediul în Bohdalecká 1490/25, Praga 10 - Michle, Cod poștal 101 00, C.U.I. 242 65 403 (deDoma) utilizează și protejează toate informațiile furnizate societății deDoma prin utilizarea acestei pagini de internet. deDoma se angajează să asigure securitatea datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care vom solicita furnizarea unei anumite informații în baza căreia veți putea fi identificați în cadrul utilizării acestor pagini de internet, dorim să vă asigurăm de faptul că această informație va fi utilizată în conformitate cu aceste principii privind protecția datelor cu caracter personal. deDoma are dreptul de a modifica din când în când aceste principii prin actualizarea acestei pagini. Se recomandă verificarea periodică a acestei pagini pentru confirmarea faptuui că aceste modificări sunt agreabile. Aceste principii sunt valabile din data de 12. 1. 2018.

Administratorul datelor este societatea decoDoma, s.r.o., cu sediul în Bohdalecká 1490/25, Praga 10 - Michle, Cod poștal 101 00, C.U.I. 242 65 403, înscrisă în registrul comerțului din cadrul Tribunalului orașului Praga, dosar nr. C 198898.

Prin faptul că ne puneți la dispoziție datele dvs. cu caracter personal ne dați acordul dvs. cu prelucrarea și administrarea acestor date, cu scopul și în condițiile de utilizare satbilite mai jos. Toate datele dvs. cu caracter personal obținute de societatea noastră vor fi culese, salvate și folosite în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, în principal cu legea nr. 677/2001, privind protecția datelor cu caracter personal, (în continuare "Legea"), inclusiv în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale Codului civil precum și normele aferente ale Uniunii europene.

Datele cu caracter personal sunt acele informații în baza cărora puteți fi identificat ca persoană unică în viață, fie informațiile în mod independent sau în combinație cu alte informații de care dispunem sau probabil că dispunem.

 


 

CE DATE COLECTĂM

Avem dreptul de a colecta și prelucra următoarele date:

a) Informații furnizate prin intermediul accesării și completării formularului pe paginile www.dedoma.ro (în continuare "Paginile de internet")

b) În cazul în care ne contactați, avem posibilitatea de a salva o înregistrare privind această corespondență.

c) Informații detaliate privind vizitele paginilor de internet din partea dvs. și surse la care v-ați conectat.

În cazul în care nu sunteți de acord ca datele dvs. cu caracter personal să fie utilizate în conformitate cu aceste principii privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să nu ne furnizați datele dvs. personale prin intermediul acestor pagini de internet.

 


 

DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Informațiile solicitate din partea noastră pot cuprinde:

a) Prenume/nume

b) Adresă domiciliu permanent, moraș, Cod poștal/ adresa de corespondență

c) Adresă e-mail

d) Telefon mobil, număr telefon serviciu

e) Parolă de comunicare

f) Modalitate de plată, contact bancar

g) Alte informații privind identificarea dvs.

h) Informațiile furnizate în orice câmp "text liber" pe Paginile de internetg (adică locurile goale în care puteți introduce liber comentarii)

Această listă nu este exhaustivă și poate fi actualizată.​

 


 

UNDE STOCĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. obținute prin intermediul Paginilor de internet sunt direcționate către unul sau mai multe sisteme IT. Aici sunt stocate și utilizate în scopul (de ex.) prelucrării solicitării dvs. privind informația astfel încât să obțineți un răspuns corespunzător și detalii privind produsele noastre pentru a avea posibilitatea încheierii contractului (recepționarea și rezolvarea comenzii dvs. de produse).

Datele dvs. pot fi salvate pe serverele noastre securizate din cadrul sistemelor noastre IT în Republica Cehă. Prin furnizarea datelor dvs. cu caracter personal vă exprimați acordul privind transferul, salvarea sau prelucrare acestora. În scopul asigurării unei prelucrări securizate a datelor dvs. în conformitate cu aceste principii de protecție a dtelor cu caracter personal folosim toate măsurile necesare.

Sunteți de acord cu faptul ca dtele dvs. cu caracter personal furnizate să fie administrate sistematic în mod automat prin intermediul instrumentelor automatice și de altă natură ale sistemului informațional.

 


 

LA CE FOLOSESC DATELE FURNIZATE

a) Asigurarea celui mai eficient mod de prezentare a conținutului Paginilor noatre de internet pentru dvs.

b) Asigurarea îndeplinirii contractului

c) Managementul intern al înregistrărilor

d) Furnizarea de informații, produse sau servicii în funcție de solicitarea dvs. sau furnizarea unor astfel de informații și servicii despre care presupunem că ar putea prezenta interes pentru dvs., inclusiv circulația materialelor de marketing prin intermediul adresei de e-mail puse la dispoziție.

e) Contactul ocazional cu dvs. în scop de cercetare a pieței

f) Transmiterea marketingului direct privind produsele și serviciile (numai în cazul în care am obținut acordul dvs.) pe cale electronică (e-mail sau SMS)

g) Informarea cu privire la modificări ale serviciilor noastre

 


 

MARKETINGUL DIRECT

În cazul fiecărui fișier de date cu caracter personal pe Paginile de internet vom clarifica împreună faptul dacă datele dvs. pot fi utilizate în scopul marketinguluji direct. Totodată vom solicita acordul dvs. cu abonamentul la acest marketing sau vă vom permite anularea acestui abonament.

În cazul în care sunteți clientul nostru și ați procedat la a comanda produse în trecut, putem să vă trimitem oferte pe adresa de email din titlul juridic numit interes legitim. În cazul în care nu veți mai dori transmiterea de noutăți prin intermediul emailului, comunicați acest aspect la numărul de telefon 031 63 11 041. Dezabonarea de la transmiterea de noutăți prin intermediul emailului se poate realiza prin link în cadrul oricărui newsletter.

În cazul înregistrării pentru furnizarea de noutăți sau a configurării unui cont de client, fără însă a face comenzi, putem să vă contactăm cu privire la marketingul direct doar în baza acordului dvs.

Vă vom contacta pec ale electronică (e-mail) sau prin intermediul telefonului cu privire la informațiile pe care le-ați solicitat sau la informațiile cu caracter similar al celui specificat în cadrul solicitării dvs. sau a făcut obiectul achiziției dvs. anterioare, eventual putem trimite catalog tipărit cu oferta produselor. În cazul în care nu doriți să folosim în acest scop datele dvs., aveți posibilitatea de a marca această opțiune în câmpul corespunzător în cadrul formularului de colectare a datelor dvs. cu caracter personal.

 


 

PERIOADA DE PRELUCRARE A INFORMAȚIILOR

Datele dvs. cu caracter personal, prelucrate în legătură cu contractul de vânzare cumpărare, vor fi utilizate pe perioada de existență a efectelor drepturilor și ale îndatoririlor ce decurg din acesta (de ex. perioada de garanție) și în continuare pe perioada necesară în scop de arhivare în conformitate cu prevederile legislative general valabile (10 ani ce decurg de ex. din legea contabilității, TVA, ș.a.m.d.).

Datele dvs. cu caracter personal, prelucrate în baza acordului dvs., vor fi utilizate cel mult până la anularea acordului dvs. privind acest mod de prelucrare.

 


 

SIGURANȚA

Ne angajăm la a asigura securitatea datelor dvs. Pentru a preveni accesul neautorizat la aceste date sau facerea publică neautorizată a datelor, am implementat proceduri fizice, electronice și manageriale privind protecția și securizarea informațiilor colectate. Sunteți de acord ca datele furnizate vor fi administrate sistematic și cu ajutorul unor mijloace automate. Toate informațiile furnizate din partea dvs. sunt stocate pe serverele noastre securizate.

 


 

FURNIZAREA DATELOR DVS.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi puse la dispoziția altor societăți, contractate în scopul acordării suprotului pentru activitățile noastre, de ex. societăților ce asigură transportul și livrarea produselor achiziționate de către dvs., societăților ce se ocupă cu cercetarea pieței, furnizorilor de hosting IT și întreținere, societăților care asigură activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, în baza unor contracte corespunzătoare, (nu este o listă exhaustivă). De asemenea putem furniza datele dvs. cu caracter personal acelor părți pentru care am obținut acordul dvs. de transmitere a datelor dvs.

Putem de asemenea transmite datele dvs. cu caracter personal unor părți terțe în cazul îndatoririi de furnizare sau împărtășire a datelor dvs. cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale.

 


 

DREPTURILE TITULARILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă informăm în continuare cu privire la drepturile voastre în conformitate cu prevederile legislative corespunzătoare privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în mod cocncret:

a) Dreptul de acces la datele proprii cu caracter personal, solicitarea unui extras al acestora
Este vorba despre extrasul datelor dvs. pe care le administrăm, adică dreptul la acces. Extrasul va fi realizat în formatul care ne este la îndemână. Nu aveți dreptul de a solicita un extras în formatul dorit de dvs. Excepție de la această regulă de a pune la dispoziție un extras sunt cazurile care se refră la documente a căror divulgare ar pune în pericol drepturile și libertățile altor persoane. Este vorba despre date cu caracter personal ale altor persoane, protecția secretului comercial, a proprietății intelectuale ș.a.m.d.

b) Dreptul de modificare a datelor cu caracter personal
În cazul în care veți identifica faptul că administrăm informații inexacte, neactuale sau incomplete, solicitați vă rugăm corectarea sau completarea acestora.

c) Dreptul la ștergere (adică "dreptul a fi dat uitării")
Ștergerea trebuie realizată în cazurile în care prelucrarea este realizată cu titlu de Îndeplinire a contractului sau Îndatorire juridică.

d) Dreptul de limitare a volumului de prelucrare a datelor proprii cu caracter personal
Aceasta se referă la prelucrarea cu titlu de interese legitim. Limitarea prelucrării are loc în cazul formuláři unei plângeri și limitarea este valabilă pe perioada de evaluare a plângerii.

e) Dreptul de a formula la orice oră o plângere împotriva prelucrării datelor proprii cu caracter personal pe motiv ce are în vedere o situație concretă a clientului
Formularea plângerii este posibilă în cazurile în care prelucrarea este realizată cu titlu de interes legitim. Plângerea privind furnizarea mesajelor comerciale va fi acceptată întotdeauna.

f) Dreptul de transfer al datelor
Extrasul în format transferabil poate fi solicitat doar în cazurile de prelucrare pe baza titlului - îndeplinire a contractului și a acordului. Aveți dreptul la un extras doar cu privire la acele informații pe care ni le-ați pus la dispoziție și care sunt administrate în format electronic, nu aveți dreptul de a solicita un alt format.

g) Dreptul de a anula oricând acordul dvs.
Acest lucru este posibil în cazul în care prelucrarea este realizată în baza acordului. În cazul în care ați exprimat acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor și revocați acordul, procesul de prelucrare a datelor va înceta.

g) Dreptul de a formula plângere împotriva procesului decizional automat
Nu realizăm nici un fel de proces de prelucrare pe baza unor procese decizionale automate.

h) Dreptul de a formula plângere împotriva prelucrării datelor proprii cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, dataprotection.ro.
În cazul în care societatea noastră nu va da nici un răspuns în termen de 1 lună, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea pentru protecția datelor personale.

În cazul în care aveți o suspiciune sau sunteți siguri de faptul că noi sau persoane terțe împuternicite de noi prelucrează datele dvs. cu caracter personal, în contradicție cu protecția vieții dvs. private și personale sau în contradicție cu prevederile legislative corespunzătoare, în special în cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt inexacte în raport cu scopul prelucrării acestora, aveți dreptul de a solicita completarea, corectarea, blocarea sau lichidarea acestora. Acordul poate fi revocat la info@dedoma.ro, eventual la numărul de tel. 031 63 11 041. Prin retragerea acordului dvs. nu este influențată legibilitatea procesului de prelucrare în baza acordului exprimat înaintea retragerii acestuia.

 


 

TRIMITERI LA ALTE PAGINI DE INTERNET

Paginile noastre de internet pot conține trimiteri la late pagini de internet interesante. În cazul în care veți accesa o astfel de trimitere și părăsiți pagina noastră de internet ar trebui să fiți conștienți de faptul că nu avem nici un control asupra acestor pagini de internet străine. Nu putem fi responsabili cu privire la protecția și confidențialitatea oricăror informații puse la dispoziție în cadrul vizitei unor astfel de pagini. Aceste principii privind protecția datelor cu caracter personal nu se aplică asupra acestor pagini. Ar trebui să acționați cu prudență și să identificați declarația privind protecția datelor cu caracter personal valabilă pentru paginile de internet date.

 


 

FOLOSESC PAGINILE DE INTERNET FIȘIERE COOKIES ȘI CARE ESTE SEMNIFICAȚIA ACESTORA?

Avem posibilitatea de a colecta informații privind fișiere cookies la echipamentul final al utilizatorului și la alte tehnologii asemănătoare, cum ar fi arhive locale de date ale browser-ului sau ale ajutorului.

Cookie este un fișier text mic salvat de către browser pe echipamentul final al utilizatorului. Fișierele Cookies conțin adesea un identificator anonim, unic, care permite definirea și contorizarea browser-elor care vizitează paginile noastre. Cookies ne permite colectarea informațiile cu privire la modalitatea și timpul de utilizare a serviciilor noastre: de exemplu, pagina de pe care utilizatorul a identificat serviciile noastre, ce anume și la ce oră vizitează utilizatorul pe Paginile noastre de internet, ce browser folosește, care este rezoluția ecranului, care este sistemul de operare, care este adresa terminalului IP al utilizatorului precum și numărul de serie. Cookies oferă de asemenea utilizatorului posibilitatea de a nu introduce de fiecare dată numele de utilizator, parole și adaptarea personalizată.

Cookies nu se deplasează singuri în rețea, doar sunt atribuiți de către pagina de internet la echipamentul final al utilizatorului, pagină pe care utilizatorul a accesat-o. Fișierele Cookies pot fi apoi citite și utilizate doar de către serverul care a expediat aceste fișiere. Cookies și tehnologiile asemănptiare nu deteriorează terminalul utilizatorului sau fișierele acestuia, nici nu pot fi utilizate pentru pornirea programelor sau răspândirea de viruși.

Utilizatorii nu pot fi identificați doar prin intermediul cookies sau al tehnologiilor asemănătoare și Paginile noastre de internet nu pot cunoaște de exemplu adresa de e-mail a utiliatorului, cu excepția situației în care ne este furnizată chiar de acesta. Având în vedere prevederile legislative privind protecția confidențialității și a principiilor de protecție a datelor cu caracter personal, la fiecare serviciu informațiile pot fi obținute prin intermediul fișierelor cookies și al altor tehnologii asemănătoare în combinație cu alte eventuale informații obținute de la utilizator sub altă formă.

De ce se folosesc fișierele cookies?

Cookies și tehnologiile asemănătoare se folosesc în scopul analizei și dezvoltării serviciilor noastre, pentru a putea oferi utilizatorilo noștri servicii mai bune. Cookies și tehnologiile asemănătoare se folosesc pentru identificarea numărului de vizitatori iar în cadrul monitorizării statistice pentru măsurarea eficienței publicității. De exemplu, în cazul e-mailurilor de marketing și al broșurilor avem posibilitatea de a identifica mesajele accesate și în baza acestora putem monitoriza de ex. modificările în cadrul magazinului online. În scopul îmbunătățirii gradului de utilizare a Paginilor noastre de internet realizăm studii de scurtă durată în cadrul cărora putem salva informații privind deplasarea mouse-ului utilizatorului și vizitarea paginilor specifice de internet.

 


 

Aveţi nevoie de consultanţă?

Dacă doriți să puneți o întrebare sau doriți să comunicăm, ne puteți contacta la linia de relații clienți 031 63 11 041 sau ne puteți trimite o solicitare la adresa info@dedoma.ro. Vă stăm la dispoziție cu mare plăcere, iar la solicitările dumneavoastră. Vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Online catalogul

În noul catalog găsiți ponturi pentru sezonul de toamnă.

Idei pentru o casă mai primitoare

Autoarele noastre pregătesc pentru dumneavoastră un blog plin de articole interesante. Indiferent că sunteți în căutare de inspirație pentru desăvârșirea designului locuinței, de sfaturi practice în gospodărie, de rețete sau de instrucțiuni pentru crearea unor decorațiuni frumoase, le veți găsi aici pe toate.

Newsletter
Noutăți și promoții
în căsuța Dvs de e-mail

Aici găsiți detalii despre prelucrarea datelor personale.

Garanția cumpărăturilor sigure
Suntem un magazin certificat și respectăm regulile cumpărăturilor în siguranță.
1000 puncte
de livrare
și multe avantaje
pentru cumpărăturile Dvs